Xuất tinh sớm - Phòng ngừa và khắc phục

Bao lâu là xuất tinh sớm ở nam giới? Ai dễ bị? Nguyên nhân và triệu chứng xuất tinh sớm? Cách chữa bệnh xuất tinh sớm?